Uitvinders en ondernemers

Innovaties ontstaan vaak bij individuen of in kleine bedrijven. Kleine bedrijven generen ook de meeste werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat we kleine bedrijven koesteren en hen gemakkelijk laten groeien. Maar dat lukt lang niet altijd. De kleine bedrijven die uit innovatie ontstaan verdwijnen vaak al weer snel, als ze zelfs het stadium van bedrijf al halen. Het risico dat startups falen is groot, erg groot. Hoe kunnen we die risico’s van falen verkleinen?

 

DSC00073 1920

Uitvinder of ondernemer?

Incubators en accelerators helpen startups door de moeilijke eerste periode van hun leven. Ze selecteren startups met briljante ideeën en zo mogelijk ook een goed team. Het selecteren van van teams op basis van een goed idee heeft echter het bezwaar dat goede uitvinders niet altijd goede ondernemers zijn. Meestal niet zelfs. Goede uitvinders zijn vaak goed in slechts één ding: uitvinden. Maar dat is niet wat een startup nodig heeft, een startup heeft een team nodig dat het idee kan uitvoeren, aanpassen waar nodig en verkopen. De belangrijkste succesfactor van startups is de kwaliteit van het team. Een goed team ieder goed idee tot een succes maken.

Begin met het team: de mensen

Daarom is StartupPush begonnen als een incubator van mensen, niet van teams met ideeën. StartupPush selecteert mensen, geeft ze een intensieve training en formeert teams rond veelbelovende ideeën. De teams ontwikkelen het idee in een product met een goede market fit door middel van customer development (Steve Blank methodiek). Dat is het steeds weer toetsen van de vooronderstellingen van het idee, van de markt, van de oplossing en steeds weer aanpassen. Ze ontwikkelen samen een minimal viable product en als ze dat kunnen verkopen aan de doelgroep wordt er een bedrijf opgezet voor het team. De teamleden worden dan mede-eigenaren van het bedrijf. StartupPush blijft aan boord en helpt om het bedrijf een succes te maken.

Het voordeel van deze aanpak is dat de juiste mensen worden toegevoegd aan een goed idee, in plaats van een gegeven groep mensen met een idee te helpen. De StartupPush aanpak gaat er van uit dat een goed team vrijwel ieder goed idee tot een succes kan maken.

 

IMAG0160

 Vergroot de kans op succes

We zijn ervan overtuigd dat dergelijke startups rondom goede teams een grotere kans op succes hebben. Natuurlijk hopen we dat de startups fantastische successen worden. Maar zelfs als een startup mislukt, of zelfs niet aan het oprichten van een bedrijf toekomt, dan nog hebben de leden een schat aan ervaring opgedaan. Ze kijken anders tegen de wereld aan, zien meer kansen en meer oplossingen en zijn flexibeler en pragmatischer in het creëren van een positief resultaat voor zichzelf. Ze hebben de smaak te pakken en organiseren opnieuw een team om samen iets te beginnen!